Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej i Sportu ogłasza konkurs na logo Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach.

Celem konkursu jest wybór znaku graficznego identyfikującego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach oraz promocja jednostki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Projekt logo Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach musi umożliwiać wszechstronne wykorzystania na drukach, wizytówkach, artykułach promocyjnych, billboardach, bannerach, reklamach świetlnych, gadżetach, pucharach, medalach oraz prezentacji w formie przestrzennej. Docelowo logo znajdzie się na strojach sportowych, stronie internetowej, papierze firmowym, ulotkach, plakatach i innych materiałach promocyjnych CKFiS. Projekt logo może nawiązywać do dyscyplin sportu uprawianych w gminie Bełżyce.

Konkurs trwa od daty opublikowania do dnia 21 czerwca 2024 r. 
Dla laureata przewidziane nagrody rzeczowe. 

Zapraszamy do udziału! 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oraz regulaminem konkursu: 
 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CKFiS