Na podstawie Uchwały Nr IX/102/2003 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 23 maja 2003 r. utworzona została jednostka budżetowa pod nazwą Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, działająca na podstawie statutu, zgodnego z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, która definiuje, że kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo.

MISJA CKFIS BEŁŻYCE

Misją Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach jest:

PROPAGOWANIE IDEI WYCHOWANIA PRZEZ SPORT ORAZ ZAMIŁOWANIA DO AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA

Zmierzamy do zapewnienia Państwu coraz bardziej urozmaiconych form relaksu, wypoczynku oraz możliwości rywalizacji sportowej w trakcie organizowanych imprez. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze strony naszych klientów.

W miarę możliwości organizacyjnych i technicznych, postaramy się je stopniowo wprowadzać do naszej oferty.

Realizacja odbywa się poprzez:

  1. stwarzanie bardzo dobrych warunków infrastrukturalnych do uprawiania sportu, rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy Bełżyce i osób przyjezdnych,
  2. zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie działań w sferze kultury fizycznej - ciągły wzrost jakości usług, budowanie pozytywnego wizerunku i marki CKFiS, będącego rzetelnym partnerem dla klientów,
  3. organizowanie czasu wolnego i wypoczynku - udostępnianie, rozbudowa i budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
  4. zarządzanie zasobami ludzkimi i obiektami sportowo-rekreacyjnymi gminy,
  5. wspieranie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji prowadzących podobną działalność,
  6. w ramach przyznanych środków finansowych, prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie statutowej działalności Centrum.