W dniu dzisiejszym 11 marca 2024r. z powodu zajętego obiekty przy ul. Wilczyńskiego 62 informujemy, że zajęcia z trenerem Tomaszem Kamińskim odbędą się o godzinie 17:00 na małej salce przy ul. Zamkowej 47. 

Zajęcia z trenerem Pawłem Sułkiem w dniu dzisiejszym (11.03) z powodu złych warunków atmosferycznych zostają odwołane i przeniesione na dzień 12 marca 2024. Zajęcia odbędą się na salce przy obiektach na ul. Zamkowej 47.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 realizuję zadanie pod nazwą „Zajęcia sportowe z piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży”.

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadania wykonywane będą nie tylko poprzez standardowe działania dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień, ale także poprzez upowszechnianie sportu i zajęcia sportowe dla dzieci. Realizacja zadania prowadzona jest w oparciu o program profilaktyczny i szczegółowo opracowany harmonogram.

Celem zadania jest :

 • Działanie profilaktyczne- sport jako alternatywa od uzależnień
 • Promowania zasad gry fair play
 • Promowanie zdrowego trybu życia
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy
 • Integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku
 • Wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego
 • Edukacja poprzez zabawę.

Z przeprowadzonej rekrutacji utworzyły się następujące grupy :

 • GRUPA I – rocznik 2016/2016 oraz 2017 i młodsi
 • GRUPA II – rocznik 2013/2014- początkujący
 • GRUPA III – rocznik 2013/2014 – zaawansowani
 • GRUPA IV- rocznik 2011/2012 

Treningi będą odbywały się według następującego harmonogramu:

GRUPA I – poniedziałek, środa, czwartek → P. Tomasz Kamiński

GRUPA II – poniedziałek, środa, czwartek → P. Paweł Sułek

GRUPA III- wtorek, czwartek, piątek → P. Dawid Pomorski

GRUPA IV- poniedziałek, środa, czwartek  → P. Tomasz Kamiński

* W razie ewentualnych zmian będziemy informować na bieżąco.